• S Sudjai

Steemit แนะนำสมาชิกใหม่


Steemit แนะนำสมาชิกใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ Steemit!

Steemit แนะนำสมาชิกใหม่  ผมขอแนะนำให้คนไทยเราทั่วไปได้รู้จักกับ แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Steemit ให้รู้จักมากขึ้น โดยการแปลจากข้อมูลต่างชาติ (โดยใช้โปรแกรมแปลภาษา ซึ่งถ้ามีผิดเพี้ยนประการใดต้องขออภัย) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนไทยเรามีข้อมูล และได้ทำงานง่ายขึ้นครับ  


ภาพจาก https://0xcert.org/news/nft-spotlight-7-dapp/