• S Sudjai

Steemit แนะนำสมาชิกใหม่


Steemit แนะนำสมาชิกใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ Steemit!

Steemit แนะนำสมาชิกใหม่  ผมขอแนะนำให้คนไทยเราทั่วไปได้รู้จักกับ แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Steemit ให้รู้จักมากขึ้น โดยการแปลจากข้อมูลต่างชาติ (โดยใช้โปรแกรมแปลภาษา ซึ่งถ้ามีผิดเพี้ยนประการใดต้องขออภัย) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนไทยเรามีข้อมูล และได้ทำงานง่ายขึ้นครับ  


ภาพจาก https://0xcert.org/news/nft-spotlight-7-dapp/

Steemit เป็น Dapp บนโซเชียลมีเดียที่ใช้บล็อกเชน (แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ) ที่สร้างชุมชนที่ผู้ใช้จะได้รับรางวัลจากการโหวต หรือจากการกดถูกใจ อะไรประมาณนั้น ของพวกเขา ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เกิดจากความสนใจ ถูกใจในเนื้อหาที่เราได้โพสต์ ได้เผยแพร์ผ่านบล็อคของเรา โดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Steemit โดยการใช้เทคโนโลยี  Steem Blockchain มาช่วยในการสร้างสรรค์ครับ