• S Sudjai

โรคเกาต์ ความเจ็บปวด ที่เลี่ยงได้แค่กินให้ถูก


โรคเกาต์ ความเจ็บปวด ที่เลี่ยงได้แค่กินให้ถูก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคเกาต์ แต่ในเกาต์เทียม การปรับเปลี่ยนการทานอาหารไม่เป็นผลอะไร เพราะเกาต์เทียมไม่ได้เกิดจากการทานอาหาร ดังนั้นวิธีรักษามีวิธีเดียวคือการเข้ารับการรักษาจากแพทย์และทานยาอย่างสม่ำเสมอ


allwellhealthcare.com