• S Sudjai

รับวิสุงคาเสมาพระราชทาน

อัพเดตเมื่อ: มิ.ย. 6

วันที่ 5. มิ.ย 63. ไปรับวิสุงคาเสมาพระราชทาน

ที่เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์โดยทางพระราชวังได้จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วครับ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ครับ

ดู 1 ครั้ง

©2020 by S Sudjai. 089-496-9469