• S Sudjai

ม33เรารักกัน รีบลงทะเบียน ก่อนหมดเขต 7 มี.ค.

ม33เรารักกัน

ม33เรารักกัน รีบลงทะเบียน ก่อนหมดเขต 7 มี.ค.

จาก tnnthailand.com/news ตามที่นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 8 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ 9.2 ล้านคน แต่ก็ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน จึงได้ขอความร่วมมือนายจ้างตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการ หากพบว่าลูกจ้างรายใดเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ให้แนะนำลูกจ้างรีบลงทะเบียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ โครงการ “ม33เรารัก” ก่อนหมดเขต 7 มี.ค


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมด คือ มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันแล้วเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนก่อนหมดเขตในวันที่ 7 มีนาคมนี้ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.