• S Sudjai

พิมพ์กระเบื้องหลังคาโบสถ์

ได้รับความเมตตาจากพระครูเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก ได้มอบพิมพ์กระเบื้องหลังคาโบสถ

วัดห้วยตะโก. พร้อมพิมพ์ลวดลายต่างๆ เพื่อเป็นแบบในการสร้างโบสถวัดบ้านจำนรรจ์ต่อไป กราบอนุโมทนาสาธุครับ.

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น