• S Sudjai

ปล่อยพันธ์ปลา 186 ถุง ลงแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านจำนรรจ์ ๙


แหล่งข่าวท่านผู้ช่วยโกวิท จันทะมั่น


เป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้ความรับผิดชอบของบ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ซึ่งได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาจากศูนย์ภูสิงห์ นำไปปลอยแหล่งน้ำชลประทาน แล้วก็บ่อน้ำกลางบ้าน และจัดให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการอบรมอีกด้วย จำนวน186ถุงดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด