• S Sudjai

กดรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 2


กดรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 2

โพสต์นี้ ผมเอาขั้นตอนของการ กดรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 2 สำหรับคนที่ได้เฟส 1 อยู่แล้วมาให้ดูถึงวันหยุดของแอพเพื่อที่จะพอเป็นวิธีการทำด้วยตัวเองขั้นตอนไม่ ได้ยุ่งยาก แต่ที่รู้สึกว่ายุ่งยากคือการเข้าสู่ระบบครับเนื่องจากมีการเข้าใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้เราต้องใช้เวลาหน่อยครับ


เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เริ่มลงทะเบียนเฟส 2 16 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

ประชาชน

ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน