ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจำนรรจ์

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปีการศึกษา ๒๕๓๖
รร.บ้านจำนรรจ์ สากล.jpg

ปีการศึกษา ๒๕๓๖

จำนรรจ์ รุ่นจบ 2536 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สำนึกรักบ้านเกิด นักเรียนรุ่นประวัติศาสตร์บ้านจำนรรจ์ ที่มีนักเรียนมากถึง 2 ห้อง เรียน

รร.บ้านจำนรรจ์ สากล
รร.บ้านจำนรรจ์
รวมรุ่น 2536
1436435396518
1436435407053
1436435402950
1436435404941
1436435398991
เพจศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๑
รร.บ้านจำนรรจ์ 1.jpg
943347_4884057985816_587556186_n.jpg