80619501_810433109400158_521341139615848

สรกตามาย

บ้านตามาย ชื่อเดิมของหมู่บ้าน ก่อนที่จะมี

การเปลี่ยนเป็น บ้านจำนรรจ์ หมู่ ๙ ในปัจจุบัน

วัดจำนรรจ์

วัดจำนรรจ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านจำนรรจ์

บ้านจำนรรจ์

จำนรรจ์ (๙ สรกตามาย) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

พระศรีมหาโพธิ์ธรรมนิมิต

พระศรีมหาโพธิ์ธรรมนิมิต

พระคู่บ้านจำนรรจ์

ซุ้มประตู

ซุ้มประตู

ซุ้มประตูวัดจำนรรจ์

S.Sudjai Home Jamnan

S.Sudjai Home Jamnan

บ้านแอ็ดมินเองครับ

78535549_796176314159171_537585748747380

พระใบฎีกา สุขโข ธีรธมฺโม    เจ้าอาวาสวัดจำนรรจ์

ศาลาวัดจำนรรจ์